Bookshelf, “Typenko” designed by Axel Einar Hjorth for NK,
Sweden, 1931.

Birch. Produced in 1935.

H: 65.5 cm/ 2' 2"
W: 140 cm/ 4' 7 1/2"
D: 35 cm/ 1' 5 3/4"

Provenance:
Friherre Henric Falkenberg af Trystorp (1931‑2016), Värmlands Säby herrgård, Visnums socken, Värmland.

Literature:
Otto Schulz (red.), Boet: Månadsskrift för Hemkultur, Hantverk och Konstindustri, 1932, modellen avbildad s. 193.
Åke Stavenow (red.), FORM, 1936, modellen avbildad i AB Bostäders lägenhet på utställningen Vårt Bohag i Borås 1936 s. 163.
Sven Kjellberg & Arthur Svensson (red.), Slott och Herresäten i Sverige; Västergötland Värmland Dalsland 2, 1968, detta exemplar avbildat i förmaket på Värmlands Säby herrgård s. 346.
Christian Björk, Thomas Ekström & Eric Ericson, Axel Einar Hjorth - Möbelarkitekt, 2009, modellen avbildad s. 122.


Price: on application

Share this item: